Financieel Overzicht

Balans 31-12-2022

Activa   Passiva  
Computers  €      3.828,00 Bankkosten dec. 2022  €       1.009,95
Rabobank RC  –          456,81 Voorzieningen div.  –            750,00
Spaarrekening  –    13.000,00 Vooruitbet. contributie  –            105,00
Fonds v.d. Haven  –    30.000,00 Eigen vermogen per 31-12-2022  –      47.728,21
Nog te vorderen rente  –      1.308,35    
  ____________   ____________
   € 48.593,16   € 48,593,16
Vermogens vergelijk
          Stand 31-12-2021    €  47.601,16               
Stand 31-12-2022    €  47.728,21
Result. boekj. 2022 €       127,05
 
Sliedrecht, 11 maart 2023
 
Z. Erkelens-Aanen, voorzitter
A. van Tilborg, penningmeester
     
Scroll naar boven