Financieel Overzicht

Balans 31-12-2020

Activa   Passiva  
Kas  €          -,- Stichtingsvermogen  €  6.350,68
Rabobank  –   1.098,69 Voorzieningen  –   9.231,85
Spaarrekening  – 13.307,61 Voorzieningen                      vd Havenfonds  – 30.000,00
vd Havenfonds  – 30.000,00 Nog e betalen bankkosten  –          9,95
Nog te vorderen rente  –   1.306,18 Vooruit ontv. contributie  –      120,00
  ____________   ____________
       
   € 45.712,48    € 45.712,48
Scroll naar top