ANBI

ANBIGenealogische Vereniging “De Stamboom” Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserwaard en omgeving.

Sinds 2010 is zij door de belastingdienst onder Fiscaal nummer        8090 91 355 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Genealogische Vereniging “De Stamboom” is een zelfstandige statutaire vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder No. 23092213.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die alleen werkelijk gemaakte onkosten vergoed krijgen.

Haar inkomsten verkrijgt zijn naast contributies en opbrengsten uit verkoop van door leden verzorgd, en aan de vereniging beschikbaar gesteld, onderzoek en bewerkingen van bronnen. Daarnaast uit subsidie en periodieke giften.

Ter bekostiging van nieuwe aanschaf van apparatuur en genealogische bronnen beheert zij het aan de vereniging geschonken Willem van der Haven Fonds, groot € 30.000,00, waarvan de jaarlijkse rente aan dit doel ten goede komt.

De uitgaven bestaan voornamelijk uit: huur en bijkomende kosten van de verenigingsruimte, uitgeven van een kwartaalblad voor de leden, gebruikskosten van kopieermachines en computerapparatuur, aanschaf van boeken en ander genealogisch materiaal.

Zij verricht sedert 1990 activiteiten op het gebied van genealogie. Deze activiteiten bestaan o.a. uit:

  • Het verzamelen, bewerken en toegankelijk maken van gegevens voor familieonderzoek;
  • Het beheren, ordenen, conserveren en toegankelijk maken van door haar verkregen collecties;
  • Het transcriberen of helpen hierbij van oude documenten;
  • Het publiceren van diverse, door haar uit leden uitgezochte bronnen;
  • Het publiceren van genealogische gegevens;
  • Het helpen en adviseren bij onderzoek en maken van een genealogie of familiekroniek;
  • Het uitgeven van het, voor leden gratis, kwartaalblad “De Stamboom”.

Op verzoek van de Gemeente Sliedrecht is door ons onderzoek gedaan naar ‘oude’ graven op de Alg. Begraafplaats teneinde de graven waarvan geen rechthebbenden (meer) bekend zijn te ruimen. Ook werd door ons gekeken naar de burgers, burgeroorlogsslachtoffers en historische status van de begraven personen m.b.t. tot het te voeren beleid van de oudste delen van de begraafplaats.

Ook is t.b.v. medisch onderzoek naar erfelijke afwijkingen familiegegevens verstrekt aan het Erasmus U.M.C. Dit heeft er toe bijgedragen dat zij subsidie hebben gekregen en de schenking van een snelle computer t.b.v. erfelijkheidsonderzoek.


Voor financieel overzicht, zie: Financieel Overzicht


Scroll naar boven