Vereniging

Onze nieuwe studieruimte

“De Stamboom” is, gezamenlijk met de “Historische Vereniging Sliedrecht”, gevestigd in de nieuwbouw achter het Sliedrechts Museum.

Adres: Van Goghstraat (15) 3362 XX Sliedrecht.

Voor bezoekers is, tegen een kleine vergoeding, koffie of thee beschikbaar.

Postadres: Ver. De Stamboom, Merelstraat 3, 3362 RJ Sliedrecht.

Rekeningnummer bij Rabobank Merwestroom: NL16RABO 03993 37 806 t.n.v.: “De Stamboom”

Kamer van Koophandel: 23 09 22 13.

ANBI. De vereniging is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Website: www.destamboomsliedrecht.nl

e-mail: destamboomsliedrecht@gmail.com

De vereniging wordt geheel door vrijwilligers, zonder vergoeding, beheerd. Haar inkomsten verkrijgt zij uit: contributies, donaties, advertenties en verkoop van, door haar leden verzorgde, uitgaven.

Door de in het gebouw aanwezige lift is de verenigingsruimte ook goed te bereiken voor minder validen.

Op het terrein achter het Museum is gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Voor de route zie: openingstijden.

Om u een indruk van onze verenigingsruimte te geven hieronder een foto overzicht.

Scroll naar boven