Sliedrecht kerkelijke bronnen

Kerk met pastorie en school

Deel Omschrijving Periode Prijs € Leden €
1 Notulenboek (bewerkt door J. Hartog) 1672-1762 19,50 17,50
2 Notulenboek (bewerkt door Z. Erkelens-Aanen met index van J. Hartog) De periode 1746-1761 ontbreekt in het origineel. 1742-17451762-1791 19,50 17,50
3 Notulen (bewerkt door Z. Erkelens-Aanen) 1792-1832 19,50 17,50
4 Notulen (bewerkt door Z. Erkelens-Aanen) 1832-1850 17,50 15,50
5 Notulen (bewerkt door Z. Erkelens-Aanen) 1850-1869 18,00 16,00
Notulen van het kerkbestuur, deel 1 en notulen van het kerkbestuur later college van Notabelen en Kerkvoogden geheten. (deze twee delen, met elk een eigen index, zijn als één uitgave gebundeld). 1820-1851 en        1852-1899 19,50 17,50
Lidmaten uit het notulenboek no.1 1672-1741   6,75   5,50
Lidmatenboek (dit werk door Z. Erkelens-Aanen is voorzien van een naamindex en overzicht van het aantal lidmaten per jaar). 1808-1880   9,00   7,00
Predikanten en kerkeraadsleden die de kerk van Sliedrecht hebben gediend. 1672-1741 1761-1762   4,50   3,50
Alfabetische lijst van gedoopte kinderen 1704-1762   4,50   3,50
De reformatie te Sliedrecht (gegevens over de laatste pastoors, de eerste predikanten en verschillende administratieve zaken rond kerkelijke eigendommen).   7,50   6,00
Een moment voor een monument (beschrijving van kerk, orgel en interieur, met afbeeldingen). Ca. 1000-tot nu   6,00   6,00

Hoewel de kerk, met uitzondering van de toren, in 1762 door brand verloren ging zijn er notulen vanaf 1672 bewaard gebleven.

De kerkenraadshandelingen, waarvan de originelen berusten in het kerkelijk archief van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, bevatten naast notities van de vergaderingen ook gegevens over lidmaten en de rekeningen der diaconie. Deze delen zijn voorzien van een naamindex.

Verder is in het eerste deel een lijst van gedoopte kinderen opgenomen over de periode 1704-1762 en een lijst van lidmaten 1672-1741, welke apart verkrijgbaar zijn.

Naast de hieronder vermelde transcripties zijn kopieën van het origineel aanwezig.

De 3 doopboeken, 1704-1811 zijn naast kopievorm ook digitaal in onze studieruimte aanwezig.

Scroll naar boven