Serie Hardinxveld

De 3 Boeken Hardinxveld tot 1670 in luxe band

Een bijzonder werk wat wij voor onze streek een uniek werk mogen noemen daar de auteur alleen originele bronnen heeft geraadpleegd.

De gegevens in deze serie zijn door de auteur vanuit de tot op heden bekende archiefbronnen samengesteld.

Dit werk geeft dan ook, naast genealogische gegevens, zeer veel historische informatie. Bijzonder is de informatie vanuit het Heerlijkheidsarchief.

Naast de transcripties van de akten is er vanuit de gegevens een gezinnenoverzicht en een naamindex aanwezig.

Wilt u meer informatie dan kunt u deze serie inzien in onze studieruimte.

Alle prijzen zijn excl. verzendkosten.

 Deel  Omschrijving  Periode  Prijs €  Leden €
Complete serie boek 1-6 250,00 205,00
                  Boek 1 (deel 1 t/m 12)   56,75  45,50
Deel 1-4 en 11+12 in één deel     7,50    6,75
1 Leenregister kamer (LRK) 1418-1650
2 Lenen van de Heren van Altena (LHA) 1441-1566
3 Informaci upt stuck v.d. Verpondingen (Inv) 1514
4 Grafelijkheids Rekenkamer (GRK) 1521-1570
11 Hof van Holland (HVH) 1583-1619
12 Staten v. Holland Resolutiën (SvHR) 1603
Acta der Synode van Zuid-Holland (SZH) 1637-1643
5 Staten van Holland 10e penning 1445-1572 No. 223 1543     6,75     5,75
6 Idem 1445-1572 No. 626 10e penning 1553     9,00     8,00
7+8 Idem 10e penning No. 955 +1273 1557/1562   22,75   20,75
9 Heerlijkheidsarchief (HH) No. 1 1540-1546     6,75     5,70
10 Idem no. 2 1549-1570   19,50   18,00
                 Boek 2 (deel 13 t/m 29)   49,75   40,75
Deel 13 t/m 17 in één deel Stads Archief Dordrecht bestaande uit:   13,50   11,50
13 Oud Stadsarchief (DOSA) No. 436 1450
Idem No. 946 1645-1653
14 Stadsarchief 1572-1695 (DOSA) No. 39755 is 1000e penning 1626
Idem No. 3971 is 50e penning 1627
Idem No. 3978 is 200e penning 1638
Idem No. 3980 is 200e penning 1667
15 Heilige geest en Pesthuis Nieuwerkerke (HGN) 1536-1594
Het Arme Weeshuis (AW) 1602-1626
16 Rechterlijk Archief (DR) 1546-1632
17 Notarieel Archief (DN) 1617-1671
Deel 18 en 19 in één deel Stads Archief Gorinchem bestaande uit: 1577-1660  18,50  16,00
18 Hoogheemraadschap Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe 1655
19 Idem No. 756 1655
Deel 20 t/m 24 in één deel Stads Archief Gorinchem en R.A. Utrecht Capittel den Dom bestaande uit:   13,50   11,50
20 Archief Ambachtsgilden (AG) No. 54 1544
21 Rechterlijk Archief (RR) 1526-1645
22 Notarieel Archief (GN) 1603-1671
23 Weeskamer Archief (GW) 1587-1589
Archief Hervormde Gemeente (Kerkmeesters) (GHG) No. 524 1581
Oud Stads Archief (GOSA) 1582-1645
24 Capittel den Dom (CD) Rijks Archief Utrecht Leen Archief Buchel (BU) 1407-1452
Deel 25 t/m 29 in één deel Gemeente Archief Hardinxveld bestaande uit:   19,50   18,00
25 Gemeente Archief (GA) No. 8 1648
26 Verpachting visserij (GA-A) 1627
27 Idem (GA-B) 1630
28 Tienden (GA-C) 1630
29 Doopgetuigen (DG) t/m 1670
                Boek 3 (deel 30 t/m 40)   56,75   45,50
30 Rechterlijk Archief Hardinxveld No. 1 1584-1642   13,50   11,50
31 Idem No. 2 (samen met dl. 32) 1642-1648   15,75   13,50
32 Idem No. 3 (samen met dl. 31) 1648-1671
33 Idem No. 14 (samen met dl. 34) 1545-1610   20,50   18,50
 34 Idem No. 22 (samen met dl. 33) 1599-1651
Deel 35 t/m 37 in één deel bestaande uit:     9,10     7,95
35 Rechterlijk Archief No. 23 1651-1671
36 Idem No.29 1650-1671
37 Idem No. 51 (1652) en No. 58 1632-1668
Deel 38 t/m 40 in één deel bestaande uit:     9,00     8,00
38 Rechterlijk Archief No. 53 1625-1671
39 Idem No. 54 1633-1670
40 Idem No. 56 1602
    Boek 4 (deel 41 t/m 43 in één deel)   27,25   22,75
41 Weeskamer Archief No. 1 1616-1648
42 Idem No. 2 1649-1671
43 Idem No. 4 (1639) en No. 5 (1638) 1638-1639
Idem No. 6 1625-1669
Idem No. 10 1634-1668
Boek 5 Gezinnen A t/m H samen met Boek 6 Gezinnen I t/m Z en index       (niet los te bestellen)      79,50     68,00
Scroll naar boven