Te bestellen uitgaven

Helaas is het boek Nederlof tijdelijk niet leverbaar.

Bij vereniging “De Stamboom” zijn diverse, door haar leden gemaakte uitgaven te bestellen.

Dit zijn o.a. diverse transcripties.

Veel materiaal over Sliedrecht is er reeds verschenen, waarvan het merendeel van na 1700, maar nimmer is er een totaal onderzoek gedaan in de verschillende archieven wat resulteerde in:

De serie Sliedrecht t/m 1715 door J. Hartog*

* De vereniging is bij Notariële akte erfgenaam van de auteursrechten.

Daarom is besloten, om na het gereedkomen van de serie ”Hardinxveld tot 1670” de archieven door te werken op gegevens over Sliedrecht en de inwoners van Sliedrecht elders. Het gaat hierbij over het gehele grondgebied, of de parochie, van Sliedrecht.

Dit grondgebied omvat, vanuit Dordrecht gerekend, de ambachten Kraaijestein, Kortambacht, Langambacht, en Houweningen  (waar een ”’dochterkerk stond”) aan de Zuidzijde van de Merwede, en aan de Noordzijde de ambachten Sliedrecht (ook wel Lockhorst genoemd) Niemandsvriend en Naaldwijk.

Deze serie bestaat uit 24 delen waarin veel tot nog toe onbekend materiaal is verwerkt. Elk deel omvat een bepaald archief of archiefdeel, hetgeen bij de akten vermeld wordt, en is voorzien van een index op patroniem en, voor zover vermeld, achternaam.

Voor het samenstellen van de 24 delen zijn bij het Nationaal Archief de navolgende archieven onderzocht: Familiearchief van Beylandt, van Beylandt-Halt, van Beylandt-Rheyd, Hof van Holland, Rechterlijkarchie Zuid Holland, Rechterlijk-Notarieel en Weeskamerarchief van Sliedrecht. Daarnaast het Gemeentelijk- en kerkarchief te Sliedrecht, Stadsarchief te Dordrecht en diverse andere bronnen.

De serie Sliedrecht 1716-1810

Een nieuwe serie nadere toegangen op archiefstukken met betrekking op de huidige Gemeente Sliedrecht, welke in 2004 van het Nationaal Archief zijn overgebracht naar het Stadsarchief Dordrecht.

Het gaat hierin over gegevens vanaf 1716 t/m 1810, die aansluiten op de serie ”Sliedrecht tot 1715 van wijlen J. Hartog. Het gaat hierbij over het gehele grondgebied, of de parochie, van Sliedrecht. Dit grondgebied omvat, vanuit Dordrecht gerekend, de ambachten Kraaijestein, Kortambacht, Langambacht, en Houweningen (waar een ”’dochterkerk stond”) aan de Zuidzijde van de Merwede, en aan de Noordzijde de ambachten Sliedrecht (ook wel Lockhorst genoemd)Niemandsvriend en Naaldwijk.

De serie Hardinxveld tot 1670 door J. Hartog ** De vereniging is, bij notariële akte, erfgenaam van de auteursrechten.

Ook deze gegevens in deze serie zijn door de auteur vanuit de tot op heden bekende archiefbronnen samengesteld. Dit werk geeft dan ook, naast de genealogische gegevens, zeer veel historische informatie. Bijzonder vanuit het Heerlijkheids archief.

Wij mogen dit werk een, voor onze streek, uniek werk noemen. Zeker daar de auteur alleen de originele bronnen heeft geraadpleegd.

Deze boeken zijn als complete set (3 delen: 1+2, 3+4, en 5+6), per boek, of met uitzondering van boek 5 en 6, per deel te bestellen. De boeken en losse delen zijn gebonden in een slappe kaft met linnen rug. Het is ook mogelijk om de boeken door ons te laten binden in een harde linnen kaft (zonder opdruk). De meerprijs bedraagt dan: de gehele serie € 45,50, de losse boeken € 11,35.

De serie bestaat uit de volgende 6 boeken:

Boek 1 Nationaal Archief Den Haag. (Voorheen A.R.A.)* * Voor wat het Notarieel- en Rechterlijk Archief van Hardinxveld aangaat zijn deze overgebracht naar het Stads Archief Dordrecht.

Boek 2  Archieven Dordrecht, Gorinchem, Utrecht en Hardinxveld.

Boek 3 Rechterlijk Archief.

Boek 4 Weeskamer Archief.

Boek 5 Gezinnen A-H.

Boek 6 Gezinnen I-Z en index.

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wilt u meer informatie dan kunt u deze series uiteraard inzien in onze studieruimte.

Kerkeraadshandelingen, lidmaten e.d. van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

De kerkenraadshandelingen e.d., waarvan de originelen berusten in het kerkelijk archief van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, bevatten naast notities van de vergaderingen ook gegevens over lidmaten, rekeningen der diaconie, en  de handelingen van het Kerkbestuur. Alle delen, met uitzondering van het laatste deel, zijn voorzien van een naamindex.

Daar de gegevens in bezit van de Hervormde Gemeente Sliedrecht eerst in 1672 aanvangen verwijzen wij u naar de serie ”Sliedrecht tot 1715” voor gegevens van voor deze periode. Naast zeer veel persoonsgegevens komen hierin ook diverse gegevens over kerkelijke zaken voor.

Daar het moeilijk is van deze series een voorraad aan te houden moet u bij bestelling rekenen op een levertijd van minimaal 4 weken. Bestellingen kunt u schriftelijk zenden aan het correspondentieadres of per e-mail: destamboomsliedrecht@gmail.com

Scroll naar boven