Nieuws

Merwestreek 6 feb. 1953

Hier kunt u alle nieuwsberichten lezen over de Genealogische Vereniging “De Stamboom”.

Deze berichten zijn het laatst geüpdatet op: 30 april 2021.

 

Onderscheiding voor onze voorzitter.

Op 26 april jl. kon u in/bij de Klaroen (Papendrecht) het volgende bericht lezen. Zwanie Erkelens-Aanen heeft zich ingezet voor de Hervormde Gemeente Sliedrecht en voor het secretariaat van de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk. Tot volle tevredenheid van het bestuur voerde zij haar taken met deskundigheid en gedrevenheid uit. Bij de Historische Vereniging West-Alblasserwaard is zij begonnen als lid en doorgestroomd naar het bestuur en later de functie van voorzitter. In die periode heeft zij familieboeken uitgegeven en de index gemaakt voor de uitgave ‘Sliedrechtse merkwaardigheden uit oude kranten’ en ‘Tienden in Papendrecht’. Inzichtelijk maken van verhalen, teksten en uitspraken is voor haar geen moeite. Denk aan het dagboek van Notaris Evenblij 1675-1744 en lidmatenboeken van de Hervormde Kerk Sliedrecht. Het was ook geen verrassing dat zij zich tijdens de oprichting van het Historisch Platform Sliedrecht heeft aangemeld als vrijwilliger. Het Platform bestaat uit Genealogische Vereniging De Stamboom, Historische Vereniging Sliedrecht en het Sliedrechts Museum. Daarnaast is zij voor de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht actief als taalmaatje en penningmeester. Tot slot is zij mantelzorger voor haar moeder, schoonmoeder en oom. ‘De volgende eigenschappen komen boven als je aan haar denkt’, schetsen bekenden. ‘Punctueel, accuraat, wandelende encyclopedie, zakelijk, enthousiast, oog en oor voor medemens, staat altijd klaar, meedenkend, gedreven en energie van een paard.’ Mevrouw Erkelens -Aanen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Enkele weken hiervoor werden ook wij geïnformeerd m.b.t. dit gebeuren. Wij hadden haar lijst met wapenfeiten nog verder kunnen aanvullen met haar activiteiten voor De Stamboom. Teveel om hier te vermelden, waarom we dit beperken tot de (gouden) 34 delige Oranje-serie Sliedrecht 1716-1810, de transcribering van akten en weeskamerboeken. Zwanie, van harte gefeliciteerd namens het bestuur en onze leden.

Geachte bezoekers, beste mensen,

Hierbij delen wij mee dat wij na 1 juli weer open willen zijn voor onderzoek. Uiteraard zullen we daarbij rekening moeten houden met de 1,5 meter maatregel ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus.

Daarom hebben wij als bestuur besloten dat er maximaal 2 bezoekers tegelijk welkom zijn in onze studieruimte. Alleen zo kunnen wij voldoende afstand waarborgen, voor uw én voor onze gezondheid.
Wij willen u dan ook vragen om alleen voor onderzoek te komen als u vooraf een afspraak gemaakt heeft. Dat kan via onze email: destamboomsliedrecht@gmail.com

Wij zullen u dan z.s.m laten weten of u op het door u gewenste tijdstip terecht kunt, eventueel vermelden we een alternatieve datum. We hopen u hiermee zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
C. de Groot-de Groot, secretaris

Het was wel een heel bijzondere algemene ledenvergadering op 20 juni 2020, alleen het bestuur en een stapel stembiljetten en e-mails. Alle leden hadden een stembiljet thuis of via de mail gekregen, de jaarstukken konden bekeken worden op de website. We waren bijzonder blij met de reacties, in totaal 30 die toch wel overeenkomen met de gemiddelde opkomst bij een ‘normale’ jaarvergadering.

Er was  1 blanco reactie en er waren 29 positieve reacties, die alle vragen met JA beantwoordden. Ook zijn er voldoende aanmeldingen voor de kascontrolecommissie. Dhr. Remco v.d. Ven doet nog een jaar dienst, mw. Barbara van Houwelingen heeft zich gemeld als tweede lid en dhr. Jan Vink heeft zich gemeld als reserve lid. In het clubblad, dat over enige tijd bij u door de bus valt, staat dat mw. Aukje Dekker-Bergman zich als reserve-lid had gemeld. Dat is een foutje van de secretaris, zij is ook maar een mens. Omdat alle leden akkoord gingen met de schriftelijke vergadering, ook iedereen akkoord ging met de jaarcijfers, alsmede akkoord ging met het aanblijven van dr. Jan Mouthaan én de verkiezing van dhr. Arie van Tilborg als penningmeester, konden wij op zaterdag 20 juni alle jaarstukken ondertekenen en zodoende het jaar 2019 afsluiten. Iedereen die zijn of haar bijdrage geleverd heeft, hartelijk dank voor alle medewerking! Binnenkort hopen wij een foto te plaatsen van het bestuur in de huidige samenstelling.

Met vriendelijke groet,

C. de Groot-de Groot, secretaris