Nieuws

 

Hier kunt u alle nieuwsberichten lezen over de Genealogische Vereniging “De Stamboom”.

Deze berichten zijn het laatst geüpdatet op:  21 mei 2023


Een vooruitblik van de voorzitter

In 2023 hopen we weer 4 kwartaalbladen, gevuld met genealogisch interessante gegevens, aan de leden aan te bieden. Natuurlijk zijn op onze bezoektijden, woensdagmiddag en elke eerste zaterdag van de maand, bezoekers weer van harte welkom!

Het werken aan onze collecties, waaronder het digitaliseren, is een voortdurend proces. We krijgen regelmatig vragen via de mail, ook bestellingen van onze uitgaven. Met name het boekje over de families van der Merwede, van Muijlwijck en van Clootwijck wordt goed verkocht.

De Algemene ledenvergadering zal gehouden worden in de Raadzaal van het Sliedrechts Museum, Kerkbuurt 99 te Sliedrecht, op zaterdag 11 maart 2023 van 10.00 tot 12.00 uur. Na het officiële gedeelte is er een lezing, verzorgd door dhr. E.F. Stuij over de website Genealogie Alblasserwaard.

Aansluitend is er in het Sliedrechts Museum van 13.00 tot 16.00 uur een genealogische ontmoeting met collega’s. We hebben de genealogische mensen van verschillende (historische) verenigingen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uitgenodigd. We willen graag informatie met hen delen over de website Genealogie Alblasserwaard, door dhr. E.F. Stuij. Daarnaast willen we o.l.v. dhr. A. van Tilborg van gedachten wisselen, een discussie op gang helpen, laten meedenken hoe genealogie in de toekomst in verenigingsverband mogelijk is.

Tijdens deze middag zijn onze dubbele exemplaren van genealogische werken maar ook van boeken over Sliedrecht, de Alblasserwaard en andere historische onderwerpen te koop voor een schappelijke prijs. Uiteraard is de studiezaal ook geopend, waar u vragen kunt stellen, informatie kunt krijgen of zelf opzoeken.

De toegang is gratis, koffie en thee staan voor u klaar.


Nieuwe uitgave genealogie De Ro(o)ver en Sprenger de Ro(o)ver           

Van Dick de Rover te Gorinchem ontvingen wij voor onze genealogische bibliotheek een vernieuwde en uitgebreide genealogie zoals hierboven aangegeven. Het boek is voor een gedeelte een heruitgave van de door hem vervaardigde genealogie uit 1987. De nieuwe uitgave bevat een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe gegevens en is rijkelijk voorzien van niet eerder gepubliceerde familiefoto’s en documenten in een schitterend gebonden uitvoering.

De tegenwoordige wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) laat jammer genoeg niet toe dat hij de jongste familiegegevens kon verwerken. Echter een ieder kan voor zichzelf die gegevens, die hem of haar wel bekend zullen zijn, toevoegen. Voor dit doel kan men eventueel de twee daartoe lege bladzijden achter in het 548 pagina’s tellende boek gebruiken.

Belangstellende kunnen voor verdere informatie contact opnemen met de schrijver via het e-mailadres; hetroversboek@gmail.com  

 

Wist U?…….

Wist u dat we nu al 4 dozen met tweedehandsboeken hebben in de kelder? Wist u dat de prijzen variëren van 1 tot 10 euro, m.u.v.*). Wist u dat er boeken zijn over Sliedrecht en directe regio maar ook over genealogische en historische onderwerpen?

Een jaar geleden heb ik ook al melding gemaakt van het stijgende aantal tweedehandsboeken in ons bezit. Naar aanleiding daarvan zijn er toen een aantal verkocht. Ook nu zal ik een lijst met titels hieronder noemen. U kunt ze tijdens onze opening komen bekijken en kopen, maar ook via de post kan het opgestuurd worden. Als het door de brievenbus kan qua afmeting, kan een boek tot 100 gram al voor € 2,85 verzonden worden, tot 350 gram betaalt u € 3,85 en tot 2 kilo rekent PostNL € 4,60. Als het niet door de brievenbus past, bij meerdere boeken bijv., dan is het standaardpakket tarief € 7,25.

Sliedrecht en regio: 25 Eeuwen 2 ex; 25 jaar Stamboom; 75 jaar Graafstroom; 75 jaar Raadhuis Sliedrecht; 85 jaar de Waert 3 ex; 100 jaar Oranjevereniging Sliedrecht; 250 jaar Kerk Hardinxveld; Alblasserwaard; Alblasserwaard in vroeger tijd; Alblasserwaard, Kijk op een polder, 2 ex; Alblasserwaard & Vijheerenlanden, origineel en een kopie; idem 5 jaarboeken 1983-1987; Banienoe 75 jaar; Beeld van de Alblasserwaard; Beschrijving van de Alblasserwaard; Brijhappers; Dagboek Klaas Prins; De Alblasserwaard; De Korevaars; De Waard in oorlogstijd, deel 1,2 en 3 (30 euro *) ; Diepers en Delvers; Dijkleger; Familie Gelderblom; Gaat het jou aan?; Groeten uit Sliedrecht; Hardinxveld en riviervisserij; Hoefboek Sliedrecht 1786-1847; Huis met historie – Pellikaan; IHC; Kalender Sliedrecht; Kent u ze nog?; Laan, van der, bouwer; Mannen van Sliedrecht, hardback; Mannen van Sliedrecht, paperback; Merkwaardigheden uit de Merwebode; Met Sliedrecht verbonden 2 ex; Molens van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; Noordeloos; Onze Streekhistorie deel 4; Ophogen en uitdiepen; Restauratie Kerktoren; Sliedrecht in de goede oude tijd; Sliedrecht in heden en verleden; Sliedrecht in oorlogstijd; Sliedrecht onder Frans bewind; Sliedrecht tijdens de watersnood; Sliedrecht zoals het was; Sliedrechtsche Kiekjes, div delen; Sliedrechtse Scheepsbouwers; Streekgenoten deel 1 en 2, 2 ex; Van Baggerbeugel tot Sleepzuiger; Van Hennepland tot Huizenzee; Van Stoomboot tot Raderboot, kopie; Vergaard, bewaard, 2 ex; Vierstromenland; Wijk B Sliedrecht; Zeg nou zellef mins.

Genealogisch: 10 jaar H.V.W.A. ; 1000 jaar Voorgeslacht; Archieven van Zuid Holland, 2 delen; Baan; Begraven Papendrecht; Bibliografie Duitse families; Bleskensgraaf Werenkroniek; Correspondentie B.S. Sliedrecht; Cursus Genealogie, 2 ex; Dool, van den; Encyclopedie van namen; Genealogisch Repertorium, 4 delen A-Z 1989; Grepen uit geschiedenis Papendrecht; Handleiding Genealogisch onderzoek; Hendrik Ido Ambacht, Sandelingen; Heraldiek en Genealogie; Hollandse Stam en Naamreeksen; Hoefboek Sliedrecht 1786-1847; Index Nationaal Archief, deel 1 en 2; Inventaris N.H. kerk Sliedrecht; Kerkenraadshandelingen Sliedrecht 1672-1762; Kerkenraad Sliedrecht 1832-1850; Klapper Grafboek Sliedrecht 1994-1998; Kraaijeveld 1954, 2 ex; Kwakernaak, kopie; Kwartierstaten Alblasserwaard; Molenaarsgraaf Weeskamer; Onze voorouders Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland; Op zoek naar voorouders, CBG; Overzicht, CBG; Overzicht DTB Alblasserwaard; Repertorium DTB; Ridderkerk, schoorsteengeld; Schram; Sliedrecht Inventaris Nat. Archief; Verpondingen Alblasserwaard; Wapenboek Delfland; Werenkaart Hardinxveld; Wijngaarden, DTB; Wijngaarden Werenkroniek; Wor, met en zonder kaft; Zeeuwse familienamen.

Historisch: 100 Beroemde schilderijen; 500 jaar Nederlandse schilders; Ach, lieve tijd; Alle landen van de wereld; Arthur, koning voor altijd; Autoboek; Beroemde vliegtuigen; Brieven schrijven; Ebla; Egypte; Eten en Drinken in de kunst; Europa in de gouden eeuw; Geologie; Groen Leven; Grote Mysteries; Hein, Henk en Henkie; Kalligrafie, 2 ex; Koopvaardijschepen en zeeslepers; Landschappen Zuid Holland; Lekturama, vliegtuigen, 3 delen; Nederland Deltaland; Nederland en de zee; Natuur en wandelgebieden Nederland; Onderweg; Openbaar vervoer en bussen in Rotterdam; Robas Wereldatlas en kaarten; Satelliet atlas Nederland; Verleden Land; Weergaloos Nederland; Zuid Hollandse Eilanden.

Verder nog diverse CDrom’s met veel genealogische en historische informatie. Ik kan nu helaas geen volledige lijst daarvan geven omdat er nog een aantal nagekeken moet worden. Alle bovenstaande titels zijn ons geschonken. Hebben we de titel al in de kast staan, dan kijken we of het geschonken exemplaar er netter uit ziet. In dat geval gaat die in de kast en doen we de ‘oude’ weg. Met de feestdagen in zicht is mijn advies: Oh, kom er eens kijken!

C.d.G²


1100 akten uit ORA Dordrecht m.b.t. Alblasserwaard 1553-1650 in te zien

Veel mensen hebben het moeilijk gehad in deze coronatijd. Vooral ook omdat onze studiezaal gedurende die tijd niet of nauwelijks open was voor onze hobby. Toch zijn er een aantal niet bij de pakken neer gaan zitten maar hebben van de nood een deugd gemaakt. In het bijzonder willen we hier noemen de heer Geert Ouweneel. Zo’n lockdown heeft ook voordelen. Hij heeft die tijd doorgebracht met transcripties maken van akten uit het Oud Rechterlijk Archief van Dordrecht. Eerst heeft hij de akten geselecteerd die betrekking hebben op de dorpen in de Alblasserwaard. Bij elkaar waren dat er ruim 1100 over de periode van 1553-1650. Bij elke akte staat de vindplaats, zodat ieder desgewenst ook zelf de scan van de originele akte kan inzien. Er staat veel wetenswaardigs in en ook voor genealogie zijn het ook waardevolle stukken. Hij heeft ze beschikbaar gesteld aan de vereniging. Wij zijn heel blij met deze aanwinst die we onder dank in ontvangst hebben genomen en nu reeds in onze studieruimte digitaal is in te zien, maar hopelijk ook binnen niet al te lange tijd op papier.


Hendrik Klaasz. Markus & Pietertje Teunisd.

door Zwanie Erkelens-Aanen

In een artikeltje, getiteld Oost-West-Thuis Best? (gepubliceerd in ons kwartaalblad van september 2017) komen we een opstandig echtpaar tegen: Teunis Markus, die getrouwd was met Lijntje van der Es. Zij woonden op Niemandsvriend; Lijntje was voor haar huwelijk met Teunis Markus weduwe van Pieter Patron, die herberg hield in De Engel. Voor meer informatie verwijs ik de lezer gemakshalve toch maar even naar bovengenoemde publicatie. Nu wil ik meer ingaan op Teunis Markus en zijn voorgeslacht.

Teunis Markus was gedoopt te Sliedrecht op 01-08-1728, z.v. Hendrik Klaasz. Markus en Pietertje Teunis. Hij was op 28-11-1755 te Sliedrecht in ondertrouw gegaan met Lijntje van der Es, die gedoopt was op 01-05-1712 te Papendrecht als dochter van Bastiaen Cornelisse van der Esch en Leentje Pieters Visser.

Vader Hendrik Klaasz. Markus was gedoopt op 26-12-1698 te Streefkerk (doopget. Soetjen Klaas), z.v. Claes Teunisz. Marcus en Stijntien Claesdr. Vlot. Hendrik Klaasz. Markus was als j.m. van Streefkerk op 24-12-1720 (1e voorstelling/proclamatie te Streefkerk) in ondertrouw gegaan met Pietertje Teunis, j.d. van Sliedrecht.  Het echtpaar Hendrik Klaasz. Markus en Pietertje Teunisd. laten de volgende kinderen dopen (alle 7 gedoopt door ds. Cornelius van Rie):

 1. Dirk, ged. 02-11-1721 Sliedrecht, doopgetuigen Aart Teunis en Niesje Dirksdr., hij moet zijn overleden voor 02-12-1722 Sliedrecht; achter in de inschrijving staat “obiit”;
 2. Dirk, ged. 02-12-1722 Sliedrecht (op woensdagavond), doopgetuigen Aart Teunisz., Zijchje Nanning;
 3. Claas, ged. 26-01-1724 Sliedrecht (op woensdagavond), doopgetuige Sijchje Nanningen;
 4. Anna, ged. 02-01-1725 Sliedrecht, doopgetuige Pietertje Bastiaans;
 5. Teunis, ged. 01-08-1728 Sliedrecht, doopgetuige Niesje Dirksd. – zie bovenstaand;
 6. Stijntje, ged. 29-04-1731 Sliedrecht, geen doopget. genoteerd, zij moet zijn overleden voor 08-02-1733 Sliedrecht;
 7. Stijntje, ged. 08-02-1733 Sliedrecht, doopgetuige Marijke Claasdr. Merkens; zij tr. in 1761 met Jan/Johannes Francois Isaacsz. Lormier. Zij had op 08-08-1756 “een onegt kindt” te Sliedrecht laten dopen (Pietertie) “waarvan sij tot vader noemt Dirk den Adel en hem tot nog toe met het regt tot vader roept”.

Opvallend is dat in bovengenoemde doopinschrijvingen (1721-1733) de achternaam wisselend gespeld wordt: Marcus, Margis, Merkis, Merkens.

Opa van vaderszijde was Claes Teunisz. Marcus en oma Stijntje Claesdr. Vlot. Claes Teunisz. Marcus moet geboren zijn ca. 1655 te Ammerstol als zoon van Theunis Jaspersz. Lapper alias Marcus; Stijntje Claesdr. Vlot is gedoopt op 23-05-1660 te Molenaarsgraaf, d.v. Claes Hendricxz. Vlot en Marigje Jacobsdr. Uit hun huwelijk zijn gedoopt:

 1. Jacob, ged. 22-04-1684 Streefkerk (doopget. Marrigje Jacobs), hij tr. 1e 24-08-1710 te Streefkerk met Hilligje Pieters; hij tr. 2e 24-01-1734 te Bergambacht met Niesje Pieters Pons;
 2. Jasper, ged. 21-03-1688 Streefkerk en tr.  24-01-1712 te Oud-Alblas met Jannigje Gerritsdr. Boer, j.d. van Oud-Alblas;
 3. Jan, geb. ca. 1690 Streefkerk, tr. op 27-01-1709 te Streefkerk met Wijve Abrahams van der Meijden, j.d. van Nieuw-Lekkerland;
 4. Teunis, ged. 04-04-1695 Streefkerk (doopget,. Lijntjen Teunis), hij tr. 16-01-1715 te Nieuwerkerk met Lena Claesdr. Verbrugge;
 5. Hendrik, ged. 26-12-1698 Streefkerk (doopget. Soetjen Klaas) – zie bovenstaand;
 6. Claas, ged. 07-10-1703 Streefkerk (doopget. Willem Klaasse, Cornelia Klaas), hij tr. op 24-08-1727 te Streefkerk met Adriaantje Gerrits Boer.

Hendrik Claesz. Markus (ged. 1698) woonde na zijn huwelijk met Pietertje Teunis te Sliedrecht. In het RA Sliedrecht, deel 1177, d.d. 09-12-1758 komen we hem tegen. In een openbare verkoping van een huis, erf, dijk en boomgaard “staende aan het beneeden eijnde van Sliedrecht nabij de Rosmoolen” wordt Hendrick Claesz. Markus als belending (ten westen) genoemd.

Financieel is het hem niet voor de wind gegaan: in het RA Sliedrecht, deel 1177, d.d. 11-12-1761 is een schriftelijk verzoek van Hendrik Claesz. Markus te vinden; hij geeft de “Agtbaare Heren, Schout en Scheepenen van Sliedrecht met schuldige eerbiet en onderdanigheijt te kennen” dat hij “suppliant altoos sijn best gedaan heeft om op een eerlijke wijse door de werelt te geraacken dog dat hij suppliant door teegen spoeden sodanig is verarmt geworden dat hij suppliant buijten staat is, om sijne crediteuren te kunnen voldoen, en nu door den gaardermeester over verloopene verpondinge wert geexecuteert, weshalve hij suppliant sig is kerende tot uw agtb. ootmoediglijk versoeckende dat uw agtb. de goetheijt gelieve te hebben om een bequaam persoon tot curateur in sijnen boedel gelieven aan te stellen om vervolgens sijnen boedel ad opus jus stabentium te benificeren”. Hendrik Markus ondertekent met een merk (Y). Het verzoek werd ingewilligd en “onsen schout en secretaris Martinus Snep” werd aangesteld “omme sijn suppliants goederen te verkoopen en tot gelden te maacken, en daarvan wettig transport te passeren mits dat hij gehouden sal sijn van sijne verantwoordiging aan ons te doen”.

We kunnen aan de hand van het RA van Sliedrecht (deel 1162, d.d. 25-04-1757) nog wel een tipje van de sluier optillen ten aanzien van de bovengenoemde “teegen spoeden”: op 25-04-1757 verkopen vader Hendrick Claasse Markus en zoon Teunis Markus aan Arie Louwen Visser een huis, schuurtje en erf staande “op de tollesteeg onder Niemantsvrint”. De ontvangen kooppenningen worden direct overgegeven aan de “bekende crediteuren van Teunis Hendrikse Markus”. Op diezelfde datum verkopen vader Hendrik en zoon Teunis aan Leendert Hofman “het regt van de vaart van Wijngaarden over Niemantsvrindt na Dordrecht, den tijt van nog vijfftien jaaren en sulx tot kersmis van den Jaaren 1771” met de lusten en de lasten. Ook deze penningen gaan naar de schuldeisers van Teunis Markus. Vader hielp zoonlief blijkbaar uit de sores!

Tot slot: wie weet wie Pietertje Teunis uit Sliedrecht was? Zij huwde dus in 1720 met Hendrik Klaasz. Markus en was daarmee ook de reden dat hij zich in Sliedrecht vestigde. Aan de hand van dexxxxx doopgetuigen bij de dopen van hun kinderen zou verondersteld kunnen worden dat zij een broer Aart Teunisz. had? Heette haar moeder Anna? Of was dat Niesje Dirks? Wie is Sijgje Nanningen?

Reactie hierop van Jan Mouthaan:

Zolang we niet meer weten van Pietertje Teunis blijft zij een complicerende factor die ook vragen oproept over de vernoeming van de kinderen in mannelijke lijn en ons ook laat reden naar die in moederlijke lijn. Kennelijk is het vernoemen van Dirk belangrijker dan het vernoemen naar de patroniem van Pietertje.

Te beginnen met laatst genoemde in de vraagstelling zal dat gaan om Sijgie Nannings zijn, gedoopt op 26-10-1653 te Oud-Alblas. Zij huwt als jd op 18-2-1680 te Streefkerk met Gijsbert Janse, jm van Sliedrecht. Zie Genealogieën Alblasserwaard (Heijns van de Wal W22). Op blad Cort K10 komt ook het patroniem Nannings voor maar daaronder is geen Sijgje te vinden. Overigens is Sijgje  een voornaam die frequent voor komt in het land van Heusden en Altena).

De voornaam Niesje met patroniem Dirks was in die tijd bijna een unicum in de Alblasserwaard. Naast nog een in Hoornaar kwam in mijn bestand alleen uit:

Niesje Dircks Seun, gehuwd met Govert Jaspersz [van der Meijden], korenmolenaar, gedoopt 22-10-1645 te Oud-Alblas. Zei en haar man zijn op 19-12-1683 te Oud-Alblas getuigen bij de doop van Lijsbeth, dochter van Pieter Hendrics [Prins] en Neeltje Jaspers (bron de Bruin dtb Oud-Alblas, Heijns blz. 198 Seun(en) S33 en Heijns blz. 156 M23). Haar grootvader Thonis Seunen erfde twee molens, waaronder de rosmolen in Sliedrecht. 626153

Voor Aart Teunis noemt Joost Hartog in zijn Gezinnenboek van Sliedrecht voor die periode twee kandidaten:

0289B         Aert Teunisz Backer,  (1672: 150)
                   meer is kennelijk niet bekend.

                   Kan er een relatie zijn met Cornelis Willemde Streefland of
                   Backer die Heijns noemt op bovengenoemde blz. 198
                   Seun(en) S33?

0289s         Aert Thonisz  (zie ook Heijns B13 Boer) 631072P JM

Verder kunnen we in het door De Bruin genoemde gezin van Teunis Pietersz te Oud-Alblas mogelijk een 3e kanidaat zien in de eerste zoon: 628947P JM
26‑12‑1604 Aert        g. Lenaert Pieters, Arij Goosens, Marike Cornelisd
21‑ 1‑1607                    Lenaert  Cornelis Dierix, Lenaertken Willems, Ariaen                                          Ariaansz
2‑11‑1608 Anneken       Pieter Lenarts jg., Marike Lenarts jd.,
                                   Beledijnke Baltsen jd.
14‑ 8‑1611 Jochem       Kors Jochems, Arie Gijsbrechts, Marike Ariaensdr

Deze heeft een zuster Anneke, maar is waarschijnlijk te vroeg geboren om bij dit vraagstuk een rol te spelen.

Intuïtief zou ik mijn verder onderzoek richten op 0289s, die in 1650 secretaris van Naeltwijck was.

Met deze verkenning heb ik geen onderlinge relatie kunnen vinden tussen de genoemde personen. Dat is jammer. Wat ze wel gemeen hebben is dat ze te maken hebben met Oud-Alblas, Sliedrecht, Streefkerk en of Bleskensgraaf en qua status wel bij elkaar passen. Mogelijk heeft u meer gegevens over deze personen.

[628947P JM??] 628947P JM Hij heeft een zuster Anneken Kort]]]


Onderscheiding voor onze voorzitter.

Op 26 april jl. kon u in/bij de Klaroen (Papendrecht) het volgende bericht lezen. Zwanie Erkelens-Aanen heeft zich ingezet voor de Hervormde Gemeente Sliedrecht en voor het secretariaat van de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk. Tot volle tevredenheid van het bestuur voerde zij haar taken met deskundigheid en gedrevenheid uit. Bij de Historische Vereniging West-Alblasserwaard is zij begonnen als lid en doorgestroomd naar het bestuur en later de functie van voorzitter. In die periode heeft zij familieboeken uitgegeven en de index gemaakt voor de uitgave ‘Sliedrechtse merkwaardigheden uit oude kranten’ en ‘Tienden in Papendrecht’. Inzichtelijk maken van verhalen, teksten en uitspraken is voor haar geen moeite. Denk aan het dagboek van Notaris Evenblij 1675-1744 en lidmatenboeken van de Hervormde Kerk Sliedrecht. Het was ook geen verrassing dat zij zich tijdens de oprichting van het Historisch Platform Sliedrecht heeft aangemeld als vrijwilliger. Het Platform bestaat uit Genealogische Vereniging De Stamboom, Historische Vereniging Sliedrecht en het Sliedrechts Museum. Daarnaast is zij voor de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht actief als taalmaatje en penningmeester. Tot slot is zij mantelzorger voor haar moeder, schoonmoeder en oom. ‘De volgende eigenschappen komen boven als je aan haar denkt’, schetsen bekenden. ‘Punctueel, accuraat, wandelende encyclopedie, zakelijk, enthousiast, oog en oor voor medemens, staat altijd klaar, meedenkend, gedreven en energie van een paard.’ Mevrouw Erkelens -Aanen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Enkele weken hiervoor werden ook wij geïnformeerd m.b.t. dit gebeuren. Wij hadden haar lijst met wapenfeiten nog verder kunnen aanvullen met haar activiteiten voor De Stamboom. Teveel om hier te vermelden, waarom we dit beperken tot de (gouden) 34 delige Oranje-serie Sliedrecht 1716-1810, de transcribering van akten en weeskamerboeken. Zwanie, van harte gefeliciteerd namens het bestuur en onze leden.


Geachte bezoekers, beste mensen,

Hierbij delen wij mee dat wij weer open willen zijn voor onderzoek. Uiteraard zullen we daarbij rekening moeten houden met de 1,5 meter maatregel ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus.

We werden blij verrast door uw enthousiasme, de eerste week na het versturen van het clubblad stroomden de stembiljetten al binnen, zowel via mail als in de brievenbus. We hebben 32 positieve beoordelingen mogen ontvangen, niet een was blanco of negatief. En, ook heel fijn, er was voldoende animo om plaats te nemen in de kascontrole-commissie.

Dus we kunnen stellen dat de reken-arbeid van de penningmeester Arie van Tilborg gewaardeerd wordt en dat het leiderschap van voorzitter Zwanie Erkelens ook gewaardeerd wordt. Het bestuur is ook heel erg in haar nopjes met deze actieve bestuursleden. We zijn als bestuur op 1 mei bij elkaar gekomen om de jaarstukken te ondertekenen. Daarna kon de secretaris ruim op tijd de aanvraag voor subsidie bij de Gemeente Sliedrecht indienen.

Al met al zijn we dankbaar met deze schriftelijke stemming, namens het bestuur hartelijk dank voor uw medewerking. En we hopen van harte dat we volgend jaar weer een gezellige en informatieve bijeenkomst kunnen houden. “

Met vriendelijke groet,

C. de Groot-de Groot, secretaris

 

Scroll naar boven