Nieuws

Merwestreek 6 feb. 1953

Hier kunt u alle nieuwsberichten lezen over de Genealogische Vereniging “De Stamboom”.

Deze berichten zijn het laatst geüpdatet op: 9 januari 2019.

Zaterdagopenstelling.

Onze studieruimte is op zaterdag  2 februari 2019 van 10.00 t/m 16.00 uur geopend. 

 

Wijziging postadres.

Vereniging De Stamboom heeft een nieuw postadres. Dit in verband met de toekomstige verhuizing medio april 2019 naar een nieuw onderkomen achter het Sliedrechts Museum.

Het postadres is: Ver. De Stamboom, p/a Adm. de Ruyterstraat 86, 3361 VD Sliedrecht.

 

Nieuwe uitgaven.

In de serie “Sliedrecht 1716-1810” is weer een nieuw deel gereedgekomen. Deel 30 Rechterlijk Archief Sliedrecht – Niemandsvriend 1757-1807,  150 blz.

Dit deel uit het Rechterlijk Archief van Niemandsvriend (Sliedrecht) bevat 216 acten en bestrijkt een periode van 50 jaar, nl. van 1757 t/m 1807.
De akten worden ondertekend door schout en schepenen. De eerste acte (van 12-12-1757) werd ondertekend door schout Martinus Snep. De laatste ondertekening van hem als schout vinden we in de akte van 12-04-1784. Daarna neemt Theunis van Wingaarden de schrijfveer over: hij ondertekent als schout de volgende akte van 12-02-1785. In 1795 (zie acte nr. 171), d.w.z. in het eerste jaar van de Bataafse Republiek, ondertekent Staas van Diggelen als schout de akten. In deze zgn. Franse tijd heeft een Patriot het roer overgenomen. Dan zien we in dit deel een gat van twee jaar tussen 1796 en 1798. Gerardus van Hattem ondertekende deze laatste op 17-03-1798 als schout: de patriot Staas van Diggelen is vervangen door een veel gematigdere (wel liberaal!) Gerard van Hattem.
Vanaf 1806 worden de akten niet meer opgesteld in naam van schout en schepenen van Niemandsvriend maar van “de gehele Dorpe Sliedrecht”. In dit tijdsgewricht zien we duidelijk de overgang van drie ambachtsheerlijkheden (Naaldwijk, Sliedrecht, Niemandsvriend) naar één dorp: Sliedrecht.

Zie ook uitgelicht.

Zie ook de andere uitgaven in deze serie: Te bestellen uitgaven, “serie Sliedrecht 1715-1810”

Digitaliseren.

Momenteel wordt door onze vrijwilligers gewerkt aan het digitaliseren en het ordenen van het familie- advertentie- en handschriften archief, waardoor sommige delen tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn.

Als eerste zijn alle aanwezige familieadvertentie ‘s opgeplakt en gescand waardoor deze nu digitaal zijn te raadplegen.

Er word nu gewerkt aan o.a. geboorte-, trouw-, jubilea en overlijdenskaarten per familienaam te sorteren . Daarnaast is begonnen met het scannen van de later ontvangen familieadvertentie ‘s.

Ook zijn en worden diverse andere gegevens gedigitaliseerd.

Voor al dit werk kunnen wij nog steeds vrijwilligers gebruiken.