Nieuws

Merwestreek 6 feb. 1953

Hier kunt u alle nieuwsberichten lezen over de Genealogische Vereniging “De Stamboom”.

Deze berichten zijn het laatst geüpdatet op: 29 juni 2020.

Geachte bezoekers, beste mensen,

Hierbij delen wij mee dat wij na 1 juli weer open willen zijn voor onderzoek. Uiteraard zullen we daarbij rekening moeten houden met de 1,5 meter maatregel ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus.

Daarom hebben wij als bestuur besloten dat er maximaal 2 bezoekers tegelijk welkom zijn in onze studieruimte. Alleen zo kunnen wij voldoende afstand waarborgen, voor uw én voor onze gezondheid.
Wij willen u dan ook vragen om alleen voor onderzoek te komen als u vooraf een afspraak gemaakt heeft. Dat kan via onze email: destamboomsliedrecht@gmail.com

Wij zullen u dan z.s.m laten weten of u op het door u gewenste tijdstip terecht kunt, eventueel vermelden we een alternatieve datum. We hopen u hiermee zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
C. de Groot-de Groot, secretaris

Het was wel een heel bijzondere algemene ledenvergadering op 20 juni 2020, alleen het bestuur en een stapel stembiljetten en e-mails. Alle leden hadden een stembiljet thuis of via de mail gekregen, de jaarstukken konden bekeken worden op de website. We waren bijzonder blij met de reacties, in totaal 30 die toch wel overeenkomen met de gemiddelde opkomst bij een ‘normale’ jaarvergadering.

Er was  1 blanco reactie en er waren 29 positieve reacties, die alle vragen met JA beantwoordden. Ook zijn er voldoende aanmeldingen voor de kascontrolecommissie. Dhr. Remco v.d. Ven doet nog een jaar dienst, mw. Barbara van Houwelingen heeft zich gemeld als tweede lid en dhr. Jan Vink heeft zich gemeld als reserve lid. In het clubblad, dat over enige tijd bij u door de bus valt, staat dat mw. Aukje Dekker-Bergman zich als reserve-lid had gemeld. Dat is een foutje van de secretaris, zij is ook maar een mens. Omdat alle leden akkoord gingen met de schriftelijke vergadering, ook iedereen akkoord ging met de jaarcijfers, alsmede akkoord ging met het aanblijven van dr. Jan Mouthaan én de verkiezing van dhr. Arie van Tilborg als penningmeester, konden wij op zaterdag 20 juni alle jaarstukken ondertekenen en zodoende het jaar 2019 afsluiten. Iedereen die zijn of haar bijdrage geleverd heeft, hartelijk dank voor alle medewerking! Binnenkort hopen wij een foto te plaatsen van het bestuur in de huidige samenstelling.

Met vriendelijke groet,

C. de Groot-de Groot, secretaris