Nieuws

 

Hier kunt u alle nieuwsberichten lezen over de Genealogische Vereniging “De Stamboom”.

Deze berichten zijn het laatst geüpdatet op: 30 april 2021.


In Memoriam

Op donderdag 15 juli 2021 is Hendrik Mijnster overleden, op de leeftijd van ruim 82 jaar. Hij laat een bedroefde weduwe, twee kinderen met echtgenoten en vier kleinkinderen achter.

Henk was betrokken bij de oprichting van onze club, hij heeft van oktober 1990 tot maart 2008 in het bestuur gezeten als tweede voorzitter.

Door zijn werk bij de gemeente Sliedrecht was hij in de gelegenheid om voor onze club kopieën te regelen van de grafboeken van de Algemene Begraafplaats. Ook is hij vele dagen naar Den Haag gereisd om daar in de boeken van de Correspondentie Burgerlijke Stand vele gegevens te noteren betreffende Sliedrechters die in andere plaatsen overleden of huwden. Ook voerde hij jarenlang de correcties in, in het bestand Sliedrecht op de computer.

Bij de verhuizing van De Nor naar De Reling heeft hij samen met Jaap van Es de kasten in elkaar gezet. Aan twee, van oorsprong, timmermannen kun je dat wel overlaten.

De laatste jaren kwam hij niet zo vaak meer, dat zal ook met de coronaregels te maken hebben. Want hij heeft me ook wel eens opgebeld om te reageren op een bericht.

C. de Groot-de Groot, secretaris


1100 akten uit ORA Dordrecht m.b.t. Alblasserwaard 1553-1650 in te zien

Veel mensen hebben het moeilijk gehad in deze coronatijd. Vooral ook omdat onze studiezaal gedurende die tijd niet of nauwelijks open was voor onze hobby. Toch zijn er een aantal niet bij de pakken neer gaan zitten maar hebben van de nood een deugd gemaakt. In het bijzonder willen we hier noemen de heer Geert Ouweneel. Zo’n lockdown heeft ook voordelen. Hij heeft die tijd doorgebracht met transcripties maken van akten uit het Oud Rechterlijk Archief van Dordrecht. Eerst heeft hij de akten geselecteerd die betrekking hebben op de dorpen in de Alblasserwaard. Bij elkaar waren dat er ruim 1100 over de periode van 1553-1650. Bij elke akte staat de vindplaats, zodat ieder desgewenst ook zelf de scan van de originele akte kan inzien. Er staat veel wetenswaardigs in en ook voor genealogie zijn het ook waardevolle stukken. Hij heeft ze beschikbaar gesteld aan de vereniging. Wij zijn heel blij met deze aanwinst die we onder dank in ontvangst hebben genomen en nu reeds in onze studieruimte digitaal is in te zien, maar hopelijk ook binnen niet al te lange tijd op papier.


Onderscheiding voor onze voorzitter.

Op 26 april jl. kon u in/bij de Klaroen (Papendrecht) het volgende bericht lezen. Zwanie Erkelens-Aanen heeft zich ingezet voor de Hervormde Gemeente Sliedrecht en voor het secretariaat van de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk. Tot volle tevredenheid van het bestuur voerde zij haar taken met deskundigheid en gedrevenheid uit. Bij de Historische Vereniging West-Alblasserwaard is zij begonnen als lid en doorgestroomd naar het bestuur en later de functie van voorzitter. In die periode heeft zij familieboeken uitgegeven en de index gemaakt voor de uitgave ‘Sliedrechtse merkwaardigheden uit oude kranten’ en ‘Tienden in Papendrecht’. Inzichtelijk maken van verhalen, teksten en uitspraken is voor haar geen moeite. Denk aan het dagboek van Notaris Evenblij 1675-1744 en lidmatenboeken van de Hervormde Kerk Sliedrecht. Het was ook geen verrassing dat zij zich tijdens de oprichting van het Historisch Platform Sliedrecht heeft aangemeld als vrijwilliger. Het Platform bestaat uit Genealogische Vereniging De Stamboom, Historische Vereniging Sliedrecht en het Sliedrechts Museum. Daarnaast is zij voor de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht actief als taalmaatje en penningmeester. Tot slot is zij mantelzorger voor haar moeder, schoonmoeder en oom. ‘De volgende eigenschappen komen boven als je aan haar denkt’, schetsen bekenden. ‘Punctueel, accuraat, wandelende encyclopedie, zakelijk, enthousiast, oog en oor voor medemens, staat altijd klaar, meedenkend, gedreven en energie van een paard.’ Mevrouw Erkelens -Aanen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Enkele weken hiervoor werden ook wij geïnformeerd m.b.t. dit gebeuren. Wij hadden haar lijst met wapenfeiten nog verder kunnen aanvullen met haar activiteiten voor De Stamboom. Teveel om hier te vermelden, waarom we dit beperken tot de (gouden) 34 delige Oranje-serie Sliedrecht 1716-1810, de transcribering van akten en weeskamerboeken. Zwanie, van harte gefeliciteerd namens het bestuur en onze leden.


Geachte bezoekers, beste mensen,

Hierbij delen wij mee dat wij weer open willen zijn voor onderzoek. Uiteraard zullen we daarbij rekening moeten houden met de 1,5 meter maatregel ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus.

We werden blij verrast door uw enthousiasme, de eerste week na het versturen van het clubblad stroomden de stembiljetten al binnen, zowel via mail als in de brievenbus. We hebben 32 positieve beoordelingen mogen ontvangen, niet een was blanco of negatief. En, ook heel fijn, er was voldoende animo om plaats te nemen in de kascontrole-commissie.

Dus we kunnen stellen dat de reken-arbeid van de penningmeester Arie van Tilborg gewaardeerd wordt en dat het leiderschap van voorzitter Zwanie Erkelens ook gewaardeerd wordt. Het bestuur is ook heel erg in haar nopjes met deze actieve bestuursleden. We zijn als bestuur op 1 mei bij elkaar gekomen om de jaarstukken te ondertekenen. Daarna kon de secretaris ruim op tijd de aanvraag voor subsidie bij de Gemeente Sliedrecht indienen.

Al met al zijn we dankbaar met deze schriftelijke stemming, namens het bestuur hartelijk dank voor uw medewerking. En we hopen van harte dat we volgend jaar weer een gezellige en informatieve bijeenkomst kunnen houden. ”

Met vriendelijke groet,

C. de Groot-de Groot, secretaris