Collecties

Handschrift Archief

 

De vereniging bezit een aantal collecties, die zij uit aankoop, erfenis of schenking heeft verkregen t.w.:

Fotocollectie J.C. van Genderen, omvattend 2400 foto’s van oud en nieuw Sliedrecht, welke ook digitaal zijn in te zien. Van deze fotoserie is, samen met wijlen Dhr. van Genderen een beschrijving gemaakt.

De collectie Ir. W. Bos Jzn. omvat zowel zijn genealogische- als historische gegevens die hij sinds 1950 heeft verzameld waarvan veel in boekvorm is uitgegeven. Deze collectie is geïndexeerd.

Archief van Ir. J Hartog, waarvan de vereniging bij notariële akte het auteursrecht heeft verkregen.

Deze collectie “Hartog” bestaat uit de diverse te bestellen uitgaven. Tevens is er een 4-delige kwartierstaat “Hartog-Kraaijeveld,” van c.a. 1.000 pagina’s waarin alle relevante akten zijn opgenomen. Deze kwartierstaat is gezien de hoge kosten niet te bestellen.

Archief Bastiaan Nederlof waarin zeer veel aanvullingen op het door ons uitgegeven boek “het geslacht Nederlof” met genealogisch- en foto materiaal. Tevens een genealogie en uitgebreide gegevens van het geslacht Holster.

Archief  “Saar van der Vlies” omvat naast familiedocumenten en brieven van de familie van der Vlies en Ouwerkerk, die teruggaan tot de 19e eeuw, ook veel gedocumenteerd fotomateriaal.

Gedeeltelijk archief van Drs. A. den Breejen, en Dhr. Tromp, met veel materiaal van Giessendam en Hardingxsveld van voor 1800 tot c.a. 1960.

Tevens een aantal kleinere collecties zoals Schagen, Visser, Volker, fotoalbum familie Baars, van Noordenne e.d.

Van foto’s af andere gegevens uit deze collecties zijn afdrukken of kopieën te bestellen.

Daarnaast een grote collectie familieannonces en deelgenealogieën die voor een groot deel reeds gedigitaliseerd zijn, en aan het overige nog steeds gewerkt wordt.

De fotocollectie “Vermaas” is een collectie van ca. 320 digitale foto’s vanaf de originele glasnegatieven over de periode 1910 – 1930.  Hierin diverse opnamen van de familie Vermaas en aanverwanten, en opnamen gemaakt in de Alblasserwaard die naast het boerenbedrijf en kleding ook interieurs weergeven. Deze foto’s zijn in onze verenigingsruimte digitaal te bekijken.

U ziet hieronder enkele foto’s uit de collectie glasnegatieven “Vermaas” uit c.a. 1920.

Scroll naar boven