Bronnen

 

Een deel van de genealogische bronnen

In onze verenigingsruimte bevinden zich zeer veel gegevens ten behoeve van genealogisch onderzoek en het maken van een familiegeschiedenis.

Naast gegevens als geboorte-, huwelijks- en overlijdens akten, doop- trouw- en begraaf boeken (D.T.B.) uit de periode van voor de Burgerlijke stand, zijn er vele andere gegevens aanwezig.

Deze gegevens bestaan o.a. uit: bevolkingsregister 1880-1920 van Sliedrecht.

Verder bestaan deze uit: bewoningsgegevens,  familieadvertenties, diverse boeken over onze streek- en landelijke geschiedenis, foto’s, kaarten, CD- en DVD’s met genealogische- en historische gegevens.

Veel van dit materiaal is toegankelijk gemaakt door digitalisering, transcriptie en indexering. Ook is er een digitale catalogus beschikbaar van onze bibliotheek.

Een 8 tal vrijwilligers zijn regelmatig bezig om de aanwezige gegevens te digitaliseren en/of bewerken.

De vereniging beschikt over De Merwebode 1886 – 1941 en de opvolger hiervan: De Merwestreek oktober 1945 –  december 1972, welke beiden digitaal zijn in te zien.

Juist de eerste jaargangen van “De Merwestreek” vertellen veel over de nasleep van de 2e wereldoorlog. Tevens zijn hierin de meldingen van overlijden van Sliedrechters die geïnterneerd waren in de kampen te Nederlands Indië. Maar ook de aankondigingen van gerepatrieerde Sliedrechters. Kortom een rijke bron voor familieonderzoek.

Daarnaast beschikt de vereniging over uitgebreide genealogische bestanden die voor bezoekers, evenals alle aanwezige bronnen, gratis zijn te raadplegen in een netwerk van 5 computers.

Wij wijzen u er op dat u bij gebruik en/of publicatie van deze gegevens rekening dient te houden met de geldende privacy wet, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Kopiëren en scannen, tegen vergoeding, is mogelijk.

Uitgebreidere gegevens kunt u vinden onder:

Collecties.

Microfiches.

DTB ed.

Overige bronnen.

 

Scroll naar boven