Welkom

Overzicht van de verenigingsruimte

Genealogische Vereniging “De Stamboom”, Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserwaard en omgeving.

Bezoek adres: Van Goghstraat 15, 3362 XX Sliedrecht

De Genealogische Vereniging  “De Stamboom” is een zelfstandige statutaire vereniging. Sinds 2010 is zij erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).SAMENWERKING

6 april 2022 hebben het bestuur van de Stamboom en Fred Stuij besloten om
nauwer met elkaar te gaan samenwerken.

Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is om de databank van Fred
Stuij, die gevuld is met genealogisch materiaal, voor de langere termijn in
de toekomst veilig te stellen en uiteindelijk onder beheer te plaatsen van
de Stamboom.

Omdat er best wel wat bij komt kijken, hebben de Stamboom en Fred
afgesproken dat we eerst een proefperiode  gedurende één jaar gaan inlassen
om de samenwerking verder in te vullen en te inventariseren wat er allemaal
bij komt kijken.
Een prachtige kans voor beide partijen, die we graag aanpakken.


Vereniging De Stamboom maakt deel uit van het Historisch Platform  Sliedrecht (H.P.S.) wat mede bestaat uit:

Historische Vereniging Sliedrecht: www.historie-sliedrecht.nl

Sliedrechts Museum: Sliedrechts Museum

Website H.P.S: Historisch Platform Sliedrecht

Vereniging De Stamboom verricht sedert 1990 activiteiten op het gebied van genealogie.

Deze activiteiten bestaan o.a. uit:

Het verzamelen, bewerken en toegankelijk maken van gegevens die nuttig zijn t.b.v. familieonderzoek.
Het beheren, ordenen, conserveren en toegankelijk maken van door haar verkregen collecties.
Het transcriberen, of helpen hierbij, van oude documenten.
Het publiceren van diverse, door haar leden uitgezochte, bronnen.
Het publiceren van genealogische gegevens.
Het helpen en adviseren bij onderzoek en maken van een genealogie of familiekroniek.
Het uitgeven van het, voor leden gratis, kwartaalblad “De Stamboom” (wat op verzoek ook digitaal wordt toegezonden).

Zij heeft inmiddels verschillende boekwerken in eigen beheer uitgegeven, waardoor er veel ervaring is opgedaan om gegevens te verwerken en ‘publicatie klaar’ te maken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van eigen digitale kopieermachines, waardoor publiceren tegen een betaalbare prijs mogelijk is.

In onze verenigingsruimte in de nieuwbouw van het Sliedrechts Museum bevinden zich zeer veel gegevens, boeken (waarvan een digitale inventaris aanwezig is), kaart- en fotomateriaal, familieadvertenties, cd- en dvd’s en microfiches met gegevens uit Sliedrecht en omgeving.

Veel van dit materiaal is door het digitaliseren, transcriberen en indexeren door onze vrijwilligers toegankelijk gemaakt.

De bezoekers kunnen beschikken over een netwerk van 5 computers met internetaansluiting, 2 leesapparaten voor microfiches en een lees- en scanapparaat waarmee microfiches kunnen worden afgedrukt en/of digitaal worden overgenomen.

Zie voor gegevens: Bronnen

Scroll naar boven