Welkom

Overzicht van de verenigingsruimte

Genealogische Vereniging “De Stamboom”, Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht, Alblasserwaard en omgeving.

Bezoek adres: Van Goghstraat 15, 3362 XX Sliedrecht

De Genealogische Vereniging “De Stamboom” is een zelfstandige statutaire vereniging. Sinds 2010 is zij erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


In verband met de hernieuwde coronaregels en de daaraan verbonden lockdown zijn ook wij met ingang van 19 december tot nader bericht gesloten.


Vereniging De Stamboom maakt deel uit van het Historisch Platform  Sliedrecht (H.P.S.) wat mede bestaat uit:

Historische Vereniging Sliedrecht: www.historie-sliedrecht.nl

Sliedrechts Museum: Sliedrechts Museum

Website H.P.S: Historisch Platform Sliedrecht

Vereniging De Stamboom verricht sedert 1990 activiteiten op het gebied van genealogie.

Deze activiteiten bestaan o.a. uit:

Het verzamelen, bewerken en toegankelijk maken van gegevens die nuttig zijn t.b.v. familieonderzoek.
Het beheren, ordenen, conserveren en toegankelijk maken van door haar verkregen collecties.
Het transcriberen, of helpen hierbij, van oude documenten.
Het publiceren van diverse, door haar leden uitgezochte, bronnen.
Het publiceren van genealogische gegevens.
Het helpen en adviseren bij onderzoek en maken van een genealogie of familiekroniek.
Het uitgeven van het, voor leden gratis, kwartaalblad “De Stamboom” (wat op verzoek ook digitaal wordt toegezonden).

Zij heeft inmiddels verschillende boekwerken in eigen beheer uitgegeven, waardoor er veel ervaring is opgedaan om gegevens te verwerken en ‘publicatie klaar’ te maken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van eigen digitale kopieermachines, waardoor publiceren tegen een betaalbare prijs mogelijk is.

In onze verenigingsruimte in de nieuwbouw van het Sliedrechts Museum bevinden zich zeer veel gegevens, boeken (waarvan een digitale inventaris aanwezig is), kaart- en fotomateriaal, familieadvertenties, cd- en dvd’s en microfiches met gegevens uit Sliedrecht en omgeving.

Veel van dit materiaal is door het digitaliseren, transcriberen en indexeren door onze vrijwilligers toegankelijk gemaakt.

De bezoekers kunnen beschikken over een netwerk van 5 computers met internetaansluiting, 2 leesapparaten voor microfiches en een lees- en scanapparaat waarmee microfiches kunnen worden afgedrukt en/of digitaal worden overgenomen.

Zie voor gegevens: Bronnen